fbpx

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji fotograficznej przez AO Finance sp.z o.o. (dalej Zleceniobiorca) . Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć w materiałach promujących działalność Zleceniobiorcy (na autorskiej stronie internetowej, na stronie firmowej www.studioslon.pl, oraz w folderach, prezentacjach i mediach społecznościowych firmy), publikacje materiału za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w pismach, portalach, konkursach i innych mediach związanych z rynkiem fotograficznym.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Oświadczam że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.